Fond

Gästriklands Innebandyförbund har inrättat en fond där familjer/individer med begränsade resurser kan ansöka om anstånd och subventioneringar. En fond med ekonomiska möjligheter där man med begränsade resurser kan söka stöd för idrottsdelaktighet och/eller utrustning för delaktighet.

Fonden är upprättad av distriktsförbundets distriktsstyrelse där #InnebandyForAll-s värdegrund är den centrala. Värdegrunden kan du läsa om här.

Fonden är upprättad i ett samarbete mellan Gästriklands Innebandyförbund, våra värdegrundspartners samt Svenska Kyrkan och Diakonirådet (Tel-026-17 04 04).

Diakonirådet är...
Avkastningen ska gå till ekonomiskt stöd till behövande. Speciella ändamål är angivna men det ska gå till ”livets basbehov”. Dessutom finns möjlighet att ansöka om bidrag till barn/ungdomars fritidsintressen. Personer boende inom Gävle Pastorat, dvs inom församlingarna Heliga Trefaldighet, Staffans, Maria och Bomhus, kan ansöka om stöd hos Diakonirådet. För personer utanför Gävle Pastorat kan man ansöka direkt hos Gästriklands Innebandyförbund nedan.

Klicka här för att komma till diakonirådet.

Föreningen bildades 1919 och arbetet leds av en styrelse på 9 personer. Beslut om stöd fattas av arbetsutskottet som sammanträder 1 gång per vecka. Diakonirådet stöder flera olika sociala projekt i Gävle i samarbete med olika myndigheter och organisationer. Man ingår i ett nätverk för social ekonomi som heter EKC - Ekonomiskt Kunskaps Center.

Fonden skall stödja insatser inom följande områden:

  • Kostnadsfria och meningsfulla aktiviteter med fokus på glädje, enkelhet och inkludering.
  • Idrottsfrämjande verksamheter med målsättning att skapa förutsättningar för god folkhälsa och idrottsintresse hela livet.
  • Ett Innebandyförbund och föreningar med många ideella krafter som tar ett samhällsansvar och arbetar med innanförskap, engagemang och glädje för våra barn och ungdomar.
  • Utbildning och rekrytering av flera nya ledare.
  • Meningsfull friskvård och Motionsinnebandy.
  • Domarutveckling och stöd för våra matchledare och funktionärer.
  • Cirka 2000 matcher per säsong där man tar stort ansvar för matchklimatet mellan spelare, ledare, domare och föräldrar.

 

Målgruppen för fonden är:

  • Innebandyintreserade på individnivå.
  • Föreningar med inkludernade insatser. 

För att ansöka om bidrag/subevention som privatperson klicka här.

För att ansöka om bidrag/subevention som förening kontakta gastrikland@innebandy.se

Handläggningstiden är cirka tre veckor och beslut meddelas enskilt. Alla bevilajde och avslagna ansökninignar diariéförs och hanteras sedan i enlighet med GDPR.

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK