Come and join - work as a volunteer during the tournament

Publicerad: 28/4

World Cup Volt Hockey står för dörren. Den 16-18 september i höst är det dags för världens största och första, den världshistoriska första upplagan turneringen i Gävle med interantionellt deltagande. Evenemanget är unikt i sitt slag, både utifrån deltagarperspektivet och våra atleter som tävlar i idrotten men också utifrån evenemanget som mötesplats.

För att göra evnemanget till något alldels extra och minnesvärt behöver vi dig. Du som volontär och funktionär kan vara med och bidra till upplevelsen.

Som funktionär och volontär med oss blir du en del av någonting stort. Tillsammans med alla andra funktionärer och organiastionen förverkligar du vår dröm med World Cup Volt Hockey - världens bästa mötesplas för folkhälsa, idrott och tillgänglighet. I gengäld får du bland annat utbildning, gemenskap, personlig utveckling, kontaktnät och så klart - en stor upplevelse ut över det vanliga.

Vi behöver dig som kan tänka sig engagera dig i flera olika roller, i både stort och smått. Det kan vara allt från läktar/publik och lagvärd, till cafépersonal, till seketariatspersonal till transportörer.

Det är meriterande om du är flerspråkig och du anmäler dig via formuläret här.

Vi kommer löpande hålla med både utbildningar och funktionärsträffar för att förbereda både dig och organisationen på bästa möjliga vis.

Varmt välkommen med din anmälan!

English version

World Cup Volt Hockey is at the door. On 16-18 September this autumn, it's time for the world's largest and first, the world history first edition tournament in Gävle with international participation. The event is unique in its kind, both from the participant perspective and our athletes who compete in sports but also from the event as a meeting place.

To make the event something extra and memorable, we need you. You as a volunteer and functionary can be involved and contribute to the experience.

As a functionary and volunteer with us, you become part of something big. Together with all other officials and the organization, you realize our dream with World Cup Volt Hockey - the world's best meeting place for public health, sports and accessibility. In return, you get, among other things, education, community, personal development, network of contacts and of course - a great experience beyond the ordinary.

We need you who can imagine engaging in several different roles, both large and small. It can be anything from stands / audiences and law enforcement, to café staff, to secretarial staff to transporters.

It is an advantage if you are multilingual and you register with the form here.

We will continuously hold both trainings and functionary meetings to prepare both you and the organization in the best possible way.

A warm welcome with your registration!

Se alla nyheter »

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK