Gävle Kommun och Innebandyrörelsen satsar på seniorvänlig idrott och Innebandy

Publicerad: 9/9, 2020

Att röra på sig hela livet är viktigt, även efter tiden där mer organiserad lag-idrott förekommer där seriespel är mer förekommande. Det betyder att målgruppen äldre, pensionärer och tidigare idrottsakvitva, kanske personer med mer motionsinriktad idrott också behöver fritidsaktiviteter för att främja folkhälsan, livskvaliteten och bidra till idrottens mål med intresse för idrott hela livet. Aktiviteter som är mer flexibla och anpassade efter målgruppens bästa, ur både ett atletiskt och logistiskt perspektiv är faktorer som skall göra fritiden mer aktiv och tillgänglig.

Gästriklands Innebandyförbund och en av medlemsföreningen KF Heros kommer under hösten satsa på fler målgrupper till Innebandyn och idrottsrörelsen. Tanken är att hitta ett koncept för att attrahera seniorer 65+ att hitta tillbaka eller till idrotten.

- Kanske är du gammal idrottare eller har erfarenhet av Innebandyn men inte vill att spelet skall ha så fullt hårda tag. Då kommer förhoppningsivs detta vara något helt perfekt för dig, säger Linus Nielsen Gästriklands Innebandyförbund.

Under några veckotider, på dag tid under hösten är tanken att bygga ett ordentlig aktivitetstorg på Hedvigslundshallen där du som senior kan få prova på fler idrotter, det måste inte nödvändigtvis vara Innebandy utan mervärdet finns också i att prova flera delar. Sedan tidigare finns boule-banor etablerade i anslutning och Pickelball är en populär företeelse i hallen. En sport där du spelar en enklare form an paddel och tennis. Målsättningen från flera aktörer, inte bara Hedvigslund är att främja det livslånga idrottande och ge möjlighet till en aktiv fritid.

- Jag ser mig en levande arena, där vi skapar mötesplatser, man fikar lite, spelar lite Innebandy eller boule, egentligen vad som helst och kan samtidigt få ett socialt utbyte här över en kopp kaffe. Aktiviteterna är givetvis corona-säkrade och vi har nu sett behovet av rörelse och samkväm lite extra, det här är precis vad vi ill satsa på för att bredda vårat utbud, säger Leif Winsjansen som är ordförande i Hedvigslunds AB.

Tanken är att starta den 1/10, extra roligt då dagen sammanfaller med den Internationella dagen för äldre. FN har under en lång tid arbetat för att stöda äldre personers självständighet, deltagande och värdighet, samt för att implementera den deklaration och handlingsplan som antogs på FN:s Världskonferens om åldrandefrågor i Madrid år 2002 som syftar till att uppmärksamma utmaningen med en allt äldre befolkning i världen.

Långsiktigheten och etableringen får också starkt stöd hos Gävle Kommun, som har en dedikerad satsning på en äldrevänlig kommun. Gävle kommun arbetar för att bli äldrevänlig och är medlemmar i WHO´s nätverk för äldrevänliga städer. WHO har lyft fram särskilt viktiga områden för att skapa äldrevänliga städer. Det handlar exempelvis om bostäder, transporter, stadsplanering, men också om trygghet, hälso- och sjukvård, omsorg och delaktighet.

Flera av mötesplatserna som är engagerade i de olika seniornätverken som finns i Gävle har också varit med i samtalet, träffpunkt Brunnsgatan och Kaplansgatan är två uppskattade inslag för många seniorer och deras vardag. En mötesplats där du får möjlighet att socialisera och fika tillsammans, ung som gammal. Förhoppningsvis blir denna satsning också ett givet inslag för många äldre som också ser en längtan och ett behov av röresle, idrott och en hälsosam livstil.

- Vi väldigt glada att satsningen har fått så stor kraft från Gävle Kommun, vi tror det är helt avgörande för en långsiktig kraft, vi har sett ett behov från äldre att få möjlighet att röra på sig i former som är anpassade vilket gör att vi är övertygade om att detta kommer öppna många viktiga dörrar för idrottsrörelsen. Vi är idag så väldigt normativa när vi delar in idrotten i tävling och träning där efter vilket gör att vi glömmer bort så många som har behov av rörelseglädje, säger Jakob Westerlund, Gästriklands Innebandyförbundet.

För KF Heros är satsningen ett litet nytt inslag, föreningen som idag bedriver sin verksamhet för målgruppen personer med funktionsnedsättningar blir initiativet en bredning av föreningen. Ordförande är Kerstin Wadelius som också själv i tio år har varit engagerad i olika PRO verksamheter. Målsättningen är att engagera fler äldrevänliga organisationer och att nätverket skall hjälpa till att öka rörelsefrämjande aktiviteter för seniorer i Gävle.

Kerstin Wievert är ansvarig för projektet Äldrevänlig kommun och kommer vara engagerad och sprida initiativet, i hennes roll får även projektet fler synergier. Föreningar kan idag också uppleva att det är svårt att engagera ideella och få kraft in i föreningslivet. Kerstin menar på att den äldre målgruppen är väldigt mån om folkhälsa och engagerar sig mer än gärna i idrotten. Förhoppningen är att projektet också skall leda till mer än bara idrott utan också samverkan mellan personer och organisationer.

- Det här tog vi emot med varm hand, det finns så många idag som hamnar i en slukande ensamhet som behöver aktiviteter att komma ut och aktivera sig. Det behöver inte vara aktiviteten på golvet som alltid är avgörande men vi måste också förstår att många har ett starkt behov att röra på sig och bidra till meningsfulla initiativ på sin fritid. Det här kommer bli häftigt, säger Kerstin.

Arrangörerna kommer återkomma med en separat inbjudan inom kort.

Se alla nyheter »

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK